Remiss

Norra Tal & Språk AB

Remiss

Logopeden tar emot remiss från

 

•BVC

•Skolsköterskor

•Psykolog

•Barnläkare

•Husläkare

•Öron- näsa halsläkare

•Logoped

 

 

Det är vanligt att remiss skrivs vid den talscreening som görs på BVC vid 3 års ålder.

Finns frågor kring barnets tal- och språkutveckling tidigare tas kontakt med BVC.

 

Har du fått en remiss i handen kontaktar ni själva mottagningen.

 

Norra Tal och Språk AB arbetar på uppdrag av Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje.

 

Copyright © All Rights Reserved